Tepelné čerpadlá sú čoraz obľúbenejším zdrojom tepla. Premýšľate, že by ste do nich zainvestovali, no chceli by ste ešte predtým vedieť, aká náročná je ich údržba a montáž? Pripravili sme si pre vás všetky dôležité informácie.

Tepelné čerpadlo pri dome

Inštalácia sa odvíja od typu čerpadla

Tepelných čerpadiel je na trhu rovno niekoľko. Proces inštalácie sa preto odvíja od toho, aký typ si zvolíte. Nižšie uvádzame stručný prehľad základných druhov čerpadiel a spôsobov ich montáže.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda (vonkajšie prevedenie)

Celý prístroj, primárna a sekundárna strana, sa nachádza vonku. Vo vnútri zostáva len zásobník vykurovacej vody, elektrický rozvádzač a príslušenstvo vykurovacích okruhov. Plusom vonkajšieho prevedenia je šetrenie priestoru. Mínusom zas možnosť zamrznutia.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda (vnútorné prevedenie)

Celý prístroj sa nachádza vo vnútri, spravidla v technickej miestnosti. Vonkajší vzduch sa k nemu privádza alebo od neho odvádza pomocou vzduchotesných hadíc. K benefitom vnútorného prevedenia sa radí najmä to, že odpadá problém so zamrznutím. Nevýhodou je vyššia hlučnosť kompresora.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda (splitové prevedenie)

Ide o najčastejšie používaný variant na Slovensku. Stroj sa rozdeľuje na dve časti, pričom jedna je vonku a druhá vnútri. Vonkajšia jednotka obsahuje kompresor, expanzný ventil a ventilátory. Vnútorná jednotka zas disponuje výmenníkom a príslušenstvom regulácie. Nachádzať sa môže v pivnici alebo v technickej miestnosti.

Výhodou tohto riešenia je minimálna hlučnosť vo vnútri a úspora priestoru. Mínusom je zložitejšie uvedenie do prevádzky.

Tepelné čerpadlo zem – voda s geologickým vrtom

Tento typ čerpadla si vyžaduje navŕtanie jedného alebo viacerých vrtov s hĺbkou od 50 do 120 metrov. Do každého vrtu sa vložia štyri rúrky, pričom všetky prívody a spiatočky sú vedené do šachty s rozdeľovačom. Z tejto šachty sa následne do technickej miestnosti vedie jeden prívod a jedna spiatočka. 

Plusom takéhoto riešenia je stabilný zdroj energie počas celého roka. Mínusom je komplikované zavedenie a vyššie počiatočné náklady.

Tepelné čerpadlo zem – voda s plošným kolektorom

Plošný kolektor je zakopaný v zemi odkiaľ sa vedú viaceré prívody zakončené v šachte s rozdeľovačom. Keď sa pre tento typ čerpadla rozhodnete, je dôležité zvoliť dostatočnú veľkosť kolektora

Výhodou čerpadla s kolektorom sú nižšie náklady v porovnaní s geo vrtom. Mínusom je nižšia úroveň stability.

Tepelné čerpadlo voda – voda

Skladá sa z dvoch studní, ktorými sú čerpacia a vsakovacia. Jeho základom je silný zdroj podzemnej vody, ktorá by mala obsahovať minimum vodného kameňa. Výhodou tepelného čerpadla voda – voda je stabilnejšia teplota vody. Mínusom sú vysoké nároky na elektrickú energiu.

Údržba tepelného čerpadla

Údržba čerpadla je minimálna. V mnohých smeroch sa podobá údržbe klimatizácií či elektrických teplovzdušných ohrievačov. Čo všetko je jej súčasťou?

  • Čistenie výmenníka – na výmenníky sadá prach a ďalšie nečistoty, ktoré môžu zvýšiť spotrebu čerpadla a znížiť jeho životnosť. Preto ich nezabudnite čistiť aspoň raz ročne.
  • Čistenie sitiek – raz ročne by ste mali kontrolovať aj sitká, na ktorých sa zachytávajú nečistoty z vody. Tie zvyšujú záťaž kompresora a následne aj prevádzkové náklady.
  • Kontrola lamiel – pred začatím vykurovacej sezóny skontrolujte lamely. Zistite, či nie sú zanesené nečistotami a prachom.
  • Čistenie doskových výmenníkov – túto časť by ste mali nechať na odborníkov, a to najmä kvôli tomu, že výmenníky sa čistia špeciálnymi chemikáliami.
  • Pravidelné kontroly tesnosti chladiaceho okruhu – ide o povinnosť majiteľov tepelných čerpadiel obsahujúcich viac ako 3 kg chladiva. Výnimkou sú modely s hermeticky uzavretým okruhom, ktoré majú hranicu posunutú na 6 kg.

Zdá sa vám inštalácia čerpadiel náročná? Obráťte sa na nás. Okrem overených výrobkov vám poskytneme profesionálnu montáž tepelných čerpadiel v Bratislave aj v iných častiach Slovenska.