Klimatizácia sa skladá z viacerých komponentov, ktoré sa starajú o produkciu príjemného chladného vzduchu. Niektoré sú viditeľné hneď na prvý pohľad, ako napríklad samotná klimatizačná jednotka. Iné sú ukryté a pri bežnom používaní o nich nebudete ani len vedieť. Do tejto kategórie spadá napríklad potrubie. A práve potrubie je príslušenstvom, o ktorom budeme hovoriť v našom článku.

Fungovanie klimatizácie

Na pochopenie toho, aké potrubie potrebujete a prečo je tak dôležité, je kľúčové najprv zistiť, ako klimatizácia vlastne funguje.

Bežné klimatizácie, s ktorými sa stretnete vo väčšine domov a bytov, pozostávajú z dvoch základných častí, a to z vonkajšej a vnútornej jednotky. Ich počet následne závisí na tom, či si zvolíte multi alebo monosplit prevedenie:

  • Monosplit klimatizácia – na jednu vonkajšiu jednotku je napojená jedna vnútorná. Ide o ideálne riešenie v prípade, že chcete chladiť jednu miestnosť.
  • Multisplit klimatizácia – na jednu vonkajšiu jednotku sa napája viacero vnútorných. Ide o aktuálne najpopulárnejšiu alternatívu v domácnostiach, ktoré chcú chladiť viac miestností.

Ochladzovanie teplého vzduchu začína vo vnútornej jednotke, ktorá ho nasáva a postupne znižuje jeho teplotu na požadovanú hodnotu. Keď je vzduch dostatočne studený, vracia ho späť a odobrané teplo posiela do vonkajšej jednotky, odkiaľ prechádza von.

Súčasťou klimatizácie do domácnosti sú taktiež dva základné komponenty, ktoré majú v rámci ochladzovania vzduchu kľúčové úlohy. Ide o:

  • Kompresor – fungovaním sa podobá čerpadlu. Nasáva nízkoteplotné a nízkotlakové chladivo, ktoré neskôr stláča, vďaka čomu zvyšuje jeho tlak.
  • Kondenzátor – stlačené plynné chladivo prechádza vo vysokej teplote z kompresora do kondenzátora. Tu sa ochladzuje pomocou okolitého vzduchu a mení svoje skupenstvo na kvapalné.

Ďalšie súčasti klimatizácie sa menia v závislosti od zvoleného modelu. Spravidla sa však stretnete ešte s výparníkom a ventilátorom.

 

Prepojenie klimatizácie

Na to, aby mohli vonkajšia a vnútorná jednotka spolupracovať, budete potrebovať špeciálne potrubie a káble, ktorými ich prepojíte. V tomto prípade sa používa kombinácia medeného izolovaného potrubia a komunikačného kábla. Tie sa najprv pripoja do vnútornej jednotky, následne sa spraví prievrt, čiže montážna diera, cez ktorú sa potrubie a kábel prestrčia, a nakoniec sa zapoja do vonkajšej jednotky.

Počas pripájania medeného potrubia sa na ňom pomocou nástroja vytvorí pertlový spoj. Ten bez dodatočného tesnenia dokáže pripojiť dve medené potrubia, čím sa zaistí, že aj pri tlaku do 40 barov nebude unikať žiadne chladivo.

Montážna diera, ktorú pracovníci urobia kvôli medenému potrubiu, sa môže využiť aj na vedenie napájacieho kábla či dokonca potrubia na odvedenie kondenzu z vnútornej jednotky. Pri kondenzačnom potrubí je však dôležité dbať na jeho vhodné spádovanie, aby voda skutočne vytekala do exteriéru.

Po tom, ako sa cez dieru natiahne medené potrubie a ďalšie káble, je čas vyplniť ju montážnou penou. Tá sa musí aplikovať tak, aby pomedzi potrubie neprefukoval vzduch.

 

Odborníci vám s potrubím poradia

Montáž klimatizácie, prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky a výber kvalitného a dostatočne dlhého medeného potrubia nie je vôbec jednoduchý. Na to, aby všetko fungovalo správne, potrebujete ako teoretické, tak aj praktické skúsenosti.

Ak sa teda nevenujete klimatizáciám do domácností na odbornej úrovni, nechajte všetko na odborníkov z TeploZima. Tí vám poradia s výberom aj montážou a zaistia, že zariadenie bude fungovať dlhé roky.

Klimatizácia sa skladá z viacerých komponentov, ktoré sa starajú o produkciu príjemného chladného vzduchu. Niektoré sú viditeľné hneď na prvý pohľad, ako napríklad samotná klimatizačná jednotka. Iné sú ukryté a pri bežnom používaní o nich nebudete ani len vedieť. Do tejto kategórie spadá napríklad potrubie. A práve potrubie je príslušenstvom, o ktorom budeme hovoriť v našom článku.

 

Fungovanie klimatizácie

Na pochopenie toho, aké potrubie potrebujete a prečo je tak dôležité, je kľúčové najprv zistiť, ako klimatizácia vlastne funguje.

Bežné klimatizácie, s ktorými sa stretnete vo väčšine domov a bytov, pozostávajú z dvoch základných častí, a to z vonkajšej a vnútornej jednotky. Ich počet následne závisí na tom, či si zvolíte multi alebo monosplit prevedenie:

  • Monosplit klimatizácia – na jednu vonkajšiu jednotku je napojená jedna vnútorná. Ide o ideálne riešenie v prípade, že chcete chladiť jednu miestnosť.
  • Multisplit klimatizácia – na jednu vonkajšiu jednotku sa napája viacero vnútorných. Ide o aktuálne najpopulárnejšiu alternatívu v domácnostiach, ktoré chcú chladiť viac miestností.

Ochladzovanie teplého vzduchu začína vo vnútornej jednotke, ktorá ho nasáva a postupne znižuje jeho teplotu na požadovanú hodnotu. Keď je vzduch dostatočne studený, vracia ho späť a odobrané teplo posiela do vonkajšej jednotky, odkiaľ prechádza von.

Súčasťou klimatizácie do domácnosti sú taktiež dva základné komponenty, ktoré majú v rámci ochladzovania vzduchu kľúčové úlohy. Ide o:

  • Kompresor – fungovaním sa podobá čerpadlu. Nasáva nízkoteplotné a nízkotlakové chladivo, ktoré neskôr stláča, vďaka čomu zvyšuje jeho tlak.
  • Kondenzátor – stlačené plynné chladivo prechádza vo vysokej teplote z kompresora do kondenzátora. Tu sa ochladzuje pomocou okolitého vzduchu a mení svoje skupenstvo na kvapalné.

Ďalšie súčasti klimatizácie sa menia v závislosti od zvoleného modelu. Spravidla sa však stretnete ešte s výparníkom a ventilátorom.

 

Prepojenie klimatizácie

Na to, aby mohli vonkajšia a vnútorná jednotka spolupracovať, budete potrebovať špeciálne potrubie a káble, ktorými ich prepojíte. V tomto prípade sa používa kombinácia medeného izolovaného potrubia a komunikačného kábla. Tie sa najprv pripoja do vnútornej jednotky, následne sa spraví prievrt, čiže montážna diera, cez ktorú sa potrubie a kábel prestrčia, a nakoniec sa zapoja do vonkajšej jednotky.

Počas pripájania medeného potrubia sa na ňom pomocou nástroja vytvorí pertlový spoj. Ten bez dodatočného tesnenia dokáže pripojiť dve medené potrubia, čím sa zaistí, že aj pri tlaku do 40 barov nebude unikať žiadne chladivo.

Montážna diera, ktorú pracovníci urobia kvôli medenému potrubiu, sa môže využiť aj na vedenie napájacieho kábla či dokonca potrubia na odvedenie kondenzu z vnútornej jednotky. Pri kondenzačnom potrubí je však dôležité dbať na jeho vhodné spádovanie, aby voda skutočne vytekala do exteriéru.

Po tom, ako sa cez dieru natiahne medené potrubie a ďalšie káble, je čas vyplniť ju montážnou penou. Tá sa musí aplikovať tak, aby pomedzi potrubie neprefukoval vzduch.

 

Odborníci vám s potrubím poradia

Montáž klimatizácie, prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky a výber kvalitného a dostatočne dlhého medeného potrubia nie je vôbec jednoduchý. Na to, aby všetko fungovalo správne, potrebujete ako teoretické, tak aj praktické skúsenosti.

Ak sa teda nevenujete klimatizáciám do domácností na odbornej úrovni, nechajte všetko na odborníkov z TeploZima. Tí vám poradia s výberom aj montážou a zaistia, že zariadenie bude fungovať dlhé roky.