TEPLOZIMA
Za posledných 30 dní sme namontovali 376 klimatizácií
Za posledných 30 dní sme namontovali 376 klimatizácií
0905 305 30624h
cart Created with Fabric.js 1.7.22

Rekuperačné jednotky

Rekuperácia vzduchu šetrí energiu

Čo je to rekuperácia vzudchu - význam, výhody a nevyhody. Ako funguje rekuperácia vzduchu? Rekuperácia do domu a bytu

Rekuperácia - Rekuperačná jednotka na výmenu vzduchu v dome a byte. Centralna a decentrálna rekuperacia

Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia, šetrí energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabraňuje vzniku nadmernej vlhkosti v dome.

Vetranie a rekuperácia

Stála výmena vzduchu pomocou rekuperačnej jednotky

V súčasnosti sú domy stavané z kvalitných materiálov a používajú sa okná s výbornou tesnosťou. Je preto vhodné zabezpečiť v dome stálu výmenu vzduchu. Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia, šetrí energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabraňuje vzniku nadmernej vlhkosti v dome. O všetko sa postarajú rekuperačné jednotky. Pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla dochádza k odovzdaniu tepelnej energie medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom. Tento prenos tepla sa uskutočňuje v rekuperačnom výmeníku vo vzduchotechnickej jednotke. Rekuperačný výmenník je zložený z teplovýmenných dosiek, medzi ktorými prúdi teplý a studený vzduch.

➤ Nakupovať rekuperačné jednotky

Až 95% účinnosť rekuperácie tepla

Prúdy privádzaného a odvádzaného vzduchu sú oddelené. Pozitívom je že nemôže prísť k ich zmiešaniu a tým pádom k prenosu pachov. Rekuperačné výmenníky môžu byť plastové príp. lepenkové, ktoré dokážu preniesť do privádzaného vzduchu zároveň vlhkosť. Účinnosť rekuperácie tepla môže byť 80 – 95 % v závislosti od zvoleného rekuperačného výmenníka a prietokového objemu vzduchu, ktorý ním prechádza. Dodanie zvyšnej tepelnej energie potrebnej na dohriatie privádzaného vzduchu na požadovanú teplotu zabezpečuje teplovodný alebo elektrický ohrievač, ktorý môže byť súčasťou vzduchotechnickej jednotky alebo je osadený priamo do prívodného potrubia.

Rekuperácia vzduchu pomocou rekuperačnej jednotky za výhodné ceny. Predaj rekuperácie. Cena rekuperačnej jednotky

Na kvalite vzduchu záleží

Vzduch je základom nášho života. Vedeli ste, že sa každý deň v priemere nadýchneme a vydýchneme približne 20 000-krát? To zodpovedá približne 12 000 litrom vzduchu. A toto potrebujeme každý jeden deň.

Preto by sme si mali uvedomiť, že na kvalite vzduchu záleží. Vzduch je ten faktor, ktorý má priamy vplyv na našu telesnú a duševnú pohodu a produktivitu. Zabezpečte si prísun čerstvého a zdravého vzduhu každý deň a každú minútu a k tomu vám môže dopomôcť aj rekuperácia. Čo to vlastne rekuperačný systém je a čo vám to môže priniesť, sa dozviete v riadkoch nižšie.

➤ Nakupovať rekuperačné jednotky

Rekuperácia v byte. Výmena vzduchu pomocou izbovej rekuperačnej jednotky. Rekuperácia a vetranie

Čo je to rekuperácia?

Rekuperácia alebo inak povedané riadené vetranie je spätné získavanie energie (tepla) z odpadového vzduchu. Ide o činnosť, pri ktorej sa privádzaný vzduch do budovy zohrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza.

Rekuperácia teda znamená získať teplo zo vzduchu, ktorý by sme vyvetrali von oknami a jeho teplo odovzdať čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný dnu.

V prípade vetrania cez okná by teplý vzduch odchádzal z miestnosti bez úžitku von, ale v prípade použitia rekuperačného výmenníka, odovzdá odpadové teplo väčšinu svojho tepla (až viac ako 90 %) čerstvému privádzanému vzduchu. Čerstvý ohriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je potom dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v miestnosti.

Vetranie v domoch bytoch, ale aj v kancelárskych priestorov je veľmi dôležité, a to najmä zo zdravotného hľadiska. Zdravé a hygienické bývania znamená aj zabezpečenie optimálnej vlhkosti a teda môže predchádzať aj tvorbe plesní, a to dosiahnete práve vd’aka rekuperácii.

V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z miestností, ako napríklad kuchyne či kúpeľne je vzduch odvádzaný ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Tento systém je síce náročný, no dokáže ušetriť veľké množstvo energie a tým aj šetriť naše peňaženky.

Ako funguje rekuperácia

Princíp fungovania rekuperácie je nasledovný:

Z obytného priestoru sa odsáva pomocou ventilátora v rekuperačnom zariadení odpadový vzduch, ktorý je vydýchaný a znečistený (vysoká hodnota CO2, vlhkosť, zápach). Tento odpadový vzduch je ohriaty na nami zvolenú izbovú teplotu iným zdrojom tepla. Do obytného priestoru zároveň privádzame čerstvý vzduch (pomocou druhého ventilátora) z vonkajšieho prostredia. Tento vzduch má v zime nízku teplotu. Vnútorný odpadový a vonkajší čerstvý vzduch prúdia za pomoci ventilátorov cez rekuperačný výmenník tepla (rekuperátor), v ktorom ohriaty odpadový vzduch odovzdá energiu (teplo) čerstvému prívodnému vzduchu. Toto sa nazýva rekuperácia tepla pri vetraní. Privádzaný aj odpadový vzduch sa popri rekuperácii zároveň filtruje, aby sme neznečisťovali vnútorné obytné prostredie prachom z vonkajšieho prostredia, a zároveň sa nezanášali nečistotami časti vetracieho potrubia a rekuperačnej jednotky.

Princíp ako funguje rekuperácia. Rekuperácia vnútorné súčiastky. Vysvetlenie ako funguje rekuperácia. Rekuperácia s ventilátorom.

Spätné získavanie tepla, čiže rekuperácia v podstate znamená, že teplom, ktoré by sme inak vypustili oknom nenávratne preč dokážeme ohriať čerstvý privádzaný vzduch. Dokonca až s 90 % účinnosťou.

Dalo by sa povedať, že rekuperáciou vieme nahradiť prirodzené vetranie, teda vetranie oknami. Pretože bežné vetranie oknami v mnohých ohľadoch znamená relatívne vysoké straty z vyrobenej tepelnej energie, ktorá stojí nemalé obnosy peňazí. Aj kvôli uvedeným dôvodom vznikli rekuperačné systémy, teda systémy riadeného vetrania, ktoré pomáhajú optimalizovať výmenu vzduchu v domoch a bytoch či kancelárskych priestoroch. Rekuperátor alebo rekuperačná jednotka nám okrem iného umožňuje spätne získavať teplo, a tým znížiť stratu tepelnej energie a tým šetriť náklady na bývanie.

Riadené vetranie

Rekuperácia – riadené vetranie je ideálne pre novostavby a pri rekonštrukciách starších domov a bytových jednotiek.

Pri rekonštrukcii starších rodinných domov sa väčšinou dbá na vizuálnu stránku, ale aj na zníženie tepelných strát a energetickej náročnosti, napríklad izoláciou. No mnoho ľudí si pri rekonštrukcii neuvedomuje, že materiály, ktoré boli pôvodne použité pri stavbe, boli z iného materiálu ako tie, ktoré sú dostupné dnes. Takisto sa v minulosti nemyslelo na hydroizoláciu či tepelné mosty. A aj z tohto dôvodu v takto rekonštruovaných domoch vzniká vysoká vlhkosť a nie veľmi zdraviu prospešné prostredie.

V mnohých prípadoch sa už stalo, že po rekonštrukcii zateplením fasády a výmenou okien v rodinných domoch a bytoch enormne stúpla vlhkosť a znížila sa kvalita vzduchu a vnútorného prostredia. Výmena vzduchu, ktorá predtým bola (aj keď nechcene) netesnosťami a špárami konštrukciách zanikla. A z toho dôvodu často po stenách, v rohoch a popri oknách vidieť v rekonštruovaných objektoch mapy plesní, ktoré nebolo len vidieť, ale aj cítiť. Jednoducho prostredie nevhodné na bývanie.

Takémuto nevyhovojúcemu prostrediu sa dá zabrániť práve riadeným vetraním za pomoci centrálnej rekuperačnej jednotky a vhodne navrhnutého rozvodu vzduchu.

Rekuperačným systémom sa v obytných priestoroch zvýši výmena vzduchu, čím sa zvýši aj vhodnosť prostredia pre komfortnejšie a zdravšie bývanie.

➤ Pozrite si široký výber rekuperačných jednotiek tu

Ako vybrať rekuperačnú jednotku

Ked’ už ste sa rozhodli, že rekuperačná jednotka je pre vás tá správna voľba, tak sa vám možno zdá, že je to všetko a už viac netreba, ale pozor! Ešte sa treba rozhodnúť, aká rekuperácia bude pre vás a váš príbytok tá najvhodnejšia. A tak opäť stojíte pred rozhodnutím – centrálna alebo decentrálna / lokálna? Ak neviete, čo si predstaviť pod týmito pojmami, pod’me si ich spoločne rozlúsknuť.

Rekuperacia do jednej izby. Rekuperacia do domu. Rekuperčné vetranie do domu. Centrálna a decentrálna rekuperácia

Centrálna rekuperácia

Pri centrálnom vetracom systéme je vetracia jednotka umiestnená v technickej miestnosti a vzduch sa distribuuje pomocou potrubných rozvodov do všetkých izieb v dome alebo v celej administratívnej budove.

Centrálna rekuperácia je zložitejšia na inštaláciu, potrebuje potrubné rozvodu pre svoje vstupy a výstupy. Tento typ rekuperácie je vhodný nainštalovať pri stavbe domu alebo jeho rekonštrukcii.
Centrálny systém prívodného a odpadového vzduchu prináša množstvo výhod:

 • Tichá prevádzka.
 • Úspora nákladov na vykurovanie vďaka vysokému spätnému získavaniu tepla až do 92%.
 • Filter na jemný prach a peľ je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo – ideálny pre alergikov.
 • Výmenník tepla s hliníkovým povrchom umožňuje mimoriadne hygienické a rýchle čistenie.
 • Možnosť vysokých prietokov vzduchu do 70 m³ / h pre napr. intenzívne vetranie pri nízkom hluku.

Decentrálna / lokálna rekuperácia

Decentrálny vetrací systém alebo nazývaný aj lokálna rekuperácia je druhou možnosťou bez potrubných rozvodov, kedy sú jednotlivé rekuperačné jednotky osadené v obvodovej stene. Lokálna rekuperácia slúži pre jednu miestnosť.

Na základe vyššie spomenutého sa práve decentrálna rekuperácia hodí do bytu či domu, kde stačí pre potreby všetkých obyvateľov.
Lokálna rekuperačná jednotka pre miestnosti s vonkajšou stenou má množstvo výhod:

 • Tichá prevádzka.
 • Úspora nákladov na vykurovanie vďaka vysokému spätnému získavaniu tepla až do 92%.
 • Filter na jemný prach a peľ je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo – ideálny pre alergikov.
 • Výmenník tepla s hliníkovým povrchom umožňuje mimoriadne hygienické a rýchle čistenie.
 • Možnosť vysokých prietokov vzduchu do 70 m³ / h pre napr. intenzívne vetranie pri nízkom hluku.

Lokálna decentrálna rekuperácia. Lokálna rekuperačná jednotka pre jednu miestnosť. Rekuperácia do domu a bytu

Výhody a nevýhody núteného vetrania

 • Možnosť úplnej hermetizácie okien.
 • Zníženie hluku z ulice
 • Zníženie infiltrácie prachu.
 • Možnosť chladenia a vykurovania vrátane rekuperácie.
 • Zaručenú funkčnosť systému aj pri nepriaznivých tlakových podmienkach (letná inverzia).
 • Nevyhnutnosť vytvoriť priestor na osadenie núteného vetracieho systému.
 • Náklady na energiu.
 • Obstarávacie náklady a náklady na údržbu.

Prirodzené vetranie pozná každý jeden z nás. Je to vetranie za pomoci okien, kedy sa využívajú prírodné sily – vietor alebo komínový efekt, pre výmenu vzduchu vo vnútri miestnosti. Treba však podotknúť, že takéto bežné vetranie oknami, s ktorým sa stretávame od nepamäti, sa dnes, najmä kvôli dôsledkom narastajúcej nepriepustnosti novostavieb a takisto obytných budov po sanácii je potreba neustálej výmeny vzduchu, aby sa napríklad zabránilo tvorba plesní a poškodeniu budov. Avšak vetranie oknami ako jediné vetracie opatrenie sa dá preto len veľmi ťažko uskutočňovať a vtedy na rad prichádza už spomínané nútené vetranie.

Je potrebné si uvedomiť, na to, aby sa zabezpečila úsporná, hygienická a pravidelná výmená vzduchu, muselo by sa prirodzene vetrať asi hodinu denne. Ak si to rozmeníme na drobné, tak by to znamenalo:

 • 4 – 6x denne
 • Približne 5 minút
 • S vypnutím vykurovania
 • S úplne otvorenými oknami

Samozrejme, pri takomto vetraní sa stratí veľké množstvo tepla, viac ako 50 %. A to nehovoriac o zimných mesiacoch, kedy je spotreba tepla niekoľko násobná. Vďaka spätnému získavaniu tepla tzv. rekuperácii tepla sa využíva zároveň až 90 % tepla získaného z odpadového vzduchu a privádzajú ho späť.

Výhody a nevýhody núteného vetrania

Tak si to teda zhrňme. Medzi dôvody, prečo je rekuperácia tou správnou voľbou pre vás a váš príbytok, patria:

 • Vyššia kvalita ovzdušia v interiéri
  Kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť; čerstvý vzduch je filtrovaný, čím sa znižuje koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu.
 • Zníženie spotreby energie na vykurovanie
  Vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie.
 • Spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna
 • Nevzniká prievan
 • Kontrola vlhkosti

Okrem týchto kľučových výhod, rekuperácia ponúka d’alšie funkcie, ako napríklad:

 • Účinná filtrácia,
  ktorej úlohou je zachytávanie prachu, nečistôt a peľu. V prípade klasického vetrania práve tieto nečistoty vnikajú do interiéru oknami, čo je nepríjemnosť hlavne pre alergikov, aj práve preto je rekuperácia vhodná pre ľudí trpiacich alergiou. Tým, že toto zariadenie dokáže v priebehu hodiny vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní tepelného komfortu, znižuje sa nielen energetická strata a náklady na vykurovanie, ale podstatne tiež klesá výskyt plesní, množstvo roztočov a škodlivých mikroorganizmov v domácnosti.

Zabraňuje sa tým nezdravému životnému prostrediu a rôznym hubovým a plesňovým organizmom, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého.

Veľkou výhodou je aj pohodlie a komfort pri využívaní núteného vetrania s rekuperáciou. Rekuperácia tepla takisto zabráni veľkým výkyvom teploty pri klasickom vetraní oknami. Zo záťažových miestností ako sú kúpeľne a kuchyne veľmi rýchlo odvedie príliš vlhký a znečistený vzduch.

Tak ako pri všetkých ostatných technických vymoženostiach dnešnej doby, ktoré nám tak uľahčujú život, je potrebná ich starostlivosť a výnimkou nie je ani rekuperačný systém, o ktorý sa tiež treba starať. Na to, aby nám slúžil k spokojnosti, je nutná jeho pravidelná údržba.

Rekuperácia v lete

Rekuperačnú jednotku v kombinácii so zemným kolektorom je možne práve v letnom období použiť ako prírodnú klimatizáciu. Približne +15 °C studený vzduch zo zemného kolektora je prostredníctvom ventilátora rekuperačnej jednotky vháňaný do obytných priestorov, čím je zabezpečené prirodzené klimatizovanie priestorov s takmer nulovými nákladmi. Zostanú nám len zanedbateľné náklady na elektrickú energiu (150 W elektrický ventilátor rekuperačnej jednotky).

V teplých letných mesiacoch rekuperácia funguje opačne ako v zimných mesiacoch, to znamená že vonkajšiemu teplu odoberá teplo a zabraňuje tak prehrievaniu interiéru. V chladnejších večerných hodinách môžu byť obytné miestnosti vetrané s vyradením spätného získavania tepla (aktivovaním funkcie pasívneho chladenia) a následne zaistením príjemnej vnútornej klímy. Teda v lete môžeme rekuperačné zariadenie využívať na vychladzovanie obytných priestorov v noci, keď klesá vonkajšia teplota.

Rekuperácia v zime

Neduhom väčšiny z nás je nedostatočné vetranie v zime. Pretože nechceme prísť o drahocenné teplo, tak vetráme menej ako by sme mali. Výsledkom je zvýšená vlhkosť a tvorba plesní, ktoré v nás môžu vyvolávať nemalé zdravotné komplikácie, vrátane nežiaducich alergických reakcií. Pre udržanie čerstvého vzduchu počas celého roka je ideálne riadené vetranie, teda vetranie rekuperáciou.

➤ Pozrite si široký výber rekuperačných jednotiek tu

Rekuperačné jednotky

Lokálna rekuperačná jednotka Lossnay - predaj, cena. Rekuperačná jednotka do domu a bytu. Rekuperácia Mitsubishi
Rekuperačná jednotka Lossnay
Mitsubishi ponúka rekuperácie vhodné do rodinných domov a bytov.
Zobraziť

Centrálna rekuperačná jednotka. Podstropná rekuperácia Venus Comfort - predaj, cena. Rekuperácia.
Rekuperácia Venus Comfort
Podstropné rekuperačné jednotky
Zobraziť

Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.

Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 305 306 NON-STOP

Rady a tipy

Vyberte si vhodnú klimatizáciu do bytu. Aké faktory brať do úvahy?

Vyberte si vhodnú klimatizáciu do bytu. Aké faktory brať do úvahy?

Letné mesiace sú každým rokom horúcejšie. Čoraz viac domácností preto investuje do klimatizácie, ktorá zaručí príjemný chladný int ...

Čítať viac
Príprava klimatizácie na letnú sezónu: Čo by ste mali vedieť?

Príprava klimatizácie na letnú sezónu: Čo by ste mali vedieť?

Letná sezóna sa blíži a s ňou aj vysoké teploty, ktoré vedia ovplyvniť sústredenie, spánok a mnohé ďalšie oblasti nášho života. Ak ...

Čítať viac
Na aký typ strechy umiestniť solárne panely? Poradíme vám

Na aký typ strechy umiestniť solárne panely? Poradíme vám

Dotácie a veľmi dobré podmienky na tvorbu solárnej energie robia z fotovoltaiky zaujímavé riešenie, nad ktorým uvažujú mnohé domác ...

Čítať viac
Prečo je dobré zvážiť pri fotovoltaike investíciu do kvalitnej batérie?

Prečo je dobré zvážiť pri fotovoltaike investíciu do kvalitnej batérie?

Súčasťou fotovoltaiky sú rôzne doplnky a typy príslušenstva. Kým niektoré si pre správny chod zariadenia musíte zaobstarať, iné sú ...

Čítať viac