TEPLOZIMA
Za posledných 30 dní sme namontovali 348 klimatizácií
Za posledných 30 dní sme namontovali 348 klimatizácií
0905 100 60624h
cart Created with Fabric.js 1.7.22

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá slúžia ako efektívny zdroj na vykurovanie do rodinných domov, či komerčných priestorov. Delia sa na tepelné čerpadlá vzduch/voda, zem/voda a voda/voda.

DOTÁCIE na tepelné čerpadlá Zelená domácnostiam až do výšky 4 025 €

PREDREGISTRÁCIA SPUSTENÁ.

OBRÁŤTE  sa na nášho špecialistu, so všetkým vám POMÔŽE 0905 370 000

 

 

 

Čítať viac

KALKULAČKA TEPELNÝCH STRÁT DOMU

Na začiatok si však povedzme, čo je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva obnoviteľnú energiu, ktorá sa získava zo vzduchu, podzemnej vody alebo zeme. Takýmto spôsobom znižuje emisie CO2, spotrebu fosílnych palív, a je oveľa ekonomicky výhodnejšie ako sú tradičné tepelné zdroje. Zjednodušene povedané, tepelné čerpadlo je stroj, ktorý čerpá teplo z miesta s nižšou teplotou na miesto s vyššou teplotou. Naozaj, nepomýlili sme sa. Predstavte si to tak, že tepelné čerpadlo z chladnejšieho miesta vonku “vezme” 1° C vynaložením vonkajšej práce a teplo prenesie na teplejšie miesto, čím zvýši jeho teplotu o 1° C. Cieľom jeho použitia je teda vykurovanie miesta s vyššou teplotou. Tepelné čerpadlo pritom patrí do skupiny chladiacich zariadení.

Alebo ešte aj takto: Tepelné čerpadlo je teda cyklicky pracujúci tepelný stroj, ktorým za pomoci vhodnej zmeny tlaku média vieme riadiť jeho odparovanie a kondenzáciu, čo nám umožňuje prenášať energiu z miesta s nižšou teplotou na miesto s vyššou teplotou.

 • Potrebujete pomoc s výberom vhodného tepelného čerpadla? Radi vám poradíme.
 • Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 200 236

Predaj a montáž tepelných čepadiel. Bezplatná obhliadka s technickým návrhom pred inštaláciou tepelného čerpadla.

Na akom princípe funguje tepelné čerpadlo

Aby sme porozumeli, na akom princípe funguje tepelné čerpadlo, najprv si musíme objasniť, že ide vlastne o aplikáciu dvoch prírodných javov a to konkrétne zmena teploty premeny skupenstva a tepelné správanie sa látok pri zmene skupenstva. 

Pre všetky látky platí, že kvapalný stav (skupenstvo) je energeticky vyšší ako pevný, a plynný stav je vyšší ako kvapalný. Z uvedeného vyplýva, že ak látka prechádza z kvapalného stavu do plynného, musíme jej dodať energiu (voda bude vrieť, len ak jej dodáme energiu – teplo; resp. ak začneme ohrievať kocku ľadu, najprv sa dopracujeme k vode ako kvapaline, až následne k pare), a naopak, ak látka prechádza zo stavu plynného do kvapalného, energiu odovzdáva (v technickej praxi sú tieto energie označované ako kondenzačné a výparné teplo).

 

Tepelné čerpadlo schéma. Ako funguje tepelné čerpadlo. Na akom princípe funguje tepelné čerpadlo.Tepelné čerpadlo do domu

Čo tvorí tepelné čerpadlo?

Základom tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. Tepelné čerpadlo tvoria štyri základné časti:

 1. Výparník: do výparníka sa privádza okolitým vzduchom nízko potenciálne teplo. Privedené teplo spôsobuje vyparovanie chladiva, pary chladiva sa stávajú nositeľom tepelnej energie a tú prenášajú do kompresora. Vzduch, ktorého prúdenie cez výparník zaisťuje axiálny ventilátor alebo ventilátory sa pritom ochladí. Vzduchová cesta predstavuje primárny okruh TČ.
 2. Kompresor: nasáva pary z výparníka, stláča ich, a vytláča do kondenzátora. Práca na pohon kompresora sa premení na teplo, ktoré sa pripočíta k teplu privedenému do výparníka.
 3. Kondenzátor: energia privedená do kondenzátora parami chladiva z výparníka a kompresora sa prenáša do cirkulujúceho vykurovacieho média (sekundárny okruh TČ). Preneseným teplom sa vykurovacie médium ohrieva.
 4. Škrtiaci ventil: kvapalné chladivo, ktoré skondenzovalo v kondenzátore pri vyššom (kondenzačnom) tlaku sa vstrekuje do výparníka, aby sa tu opäť vyparilo pri nižšom (vyparovanom) tlaku.

Typy tepelných čerpadiel

Vzhľadom k zdroju, z ktorého je teplo odoberané, poznáme 5 typov tepelných čerpadiel, a to:

 • vzduch – voda
 • vzduch – vzduch
 • zem – voda
 • voda – voda
 • vzduch – voda a soľanka

Medzi najobvyklejší typ patrí vzduch – voda. Tento typ funguje tak, že ventilátor aktívne čerpá okolitý vzduch a prenáša ho do výmenníka tepla (výparníka) nainštalovaného v tepelnom čerpadle. To cirkuluje chladivo, ktoré mení jeho stav agregácie aj pri nízkej teplote, a odparuje sa. Na zvýšenie výparov chladiaceho prostriedku na úroveň, ktorá sa môže použiť na ohrev pitnej vody, je komprimovaná pomocou kompresora. Práve tento typ čerpadla ponúka možnosti inštalácie v exteriéri aj v interiéri.

Aké sú hlavné typy tepelných čerpadiel vzduch – voda?

Typy tepelných čerpadiel vzduch – voda. Monobloková jednotka tepelného čerpadla. Samsung tepelné čerpadlo monoblok.
MONOBLOK – je tepelné čerpadlo, ktoré má uzavretý chladivový okruh, a ten sa nachádza iba vo vonkajšej jednotke. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou potrubia s vykurovacou vodou.
Tepelné čerpadlo Split jednotka. Tepelné čerpadlo Samsung vzduch – voda. Tepelné čerpadlá do domu
SPLIT – chladiaci okruh tepelného čerpadla sa inštaluje a plní chladivom až v mieste inštalácie. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou chladivového potrubia.

Cena tepelného čerpadla

Tak ako pri ostatných produktoch, aj cena tepelného čerpadla je závislá od viacerých faktorov, a to konkrétne:

 • od typu
 • od výkonu
 • od značky

Medzi najčastejšie typy tepelných čerpadiel patrí typ vzduch – voda a vzduch – vzduch. A zo skúsenosti vieme povedať, že čo sa týka najpreferovanejších značiek pri týchto konkrétnych tepelných čerpadlách, patrí určite Daikin, Samsung, Mitsubishi a Wolf. Tepelné čerpadlá spomínaných značiek predstavujú vysokú kvalitu a požadovaný efekt.

Aké sú prevádzkové náklady na tepelné čerpadlo?

Prevádzkové náklady sa líšia v závislosti od:

 • od veľkosti vykurovacej plochy (rozloha domu)
 • od výkonu tepelného čerpadla
 • od počtu obyvateľov domácnosti

Okrem nákladov, ktoré sa vám v porovnaní s bežným vykurovacím zariadením zmenšia až dvojnásobne, má tepelné čerpadlo aj iné výhody:

 • žiadne revízie plynového kotla
 • žiadne revízie komína
 • nie je potrebná plynová prípojka

Pre vyčíslenie bližších prevádzkových nákladov nás neváhajte kontaktovať. Naši odborníci vám radi vypracujú cenovú ponuku, ale vám aj radi poradia pri výbere správneho tepelného čerpadla pre vašu domácnosť.

 • Potrebujete pomoc s výberom vhodného tepelného čerpadla? Radi vám poradíme.
 • Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 200 236

Mesačné náklady na vykurovanie tepelným čerpadlom

Cena tepelných čerpadiel sa na našom trhu pri type vzduch – voda pohybuje v cenovej relácií okolo 5 000 – 6 000 eur. Aj keď sa nájdu lacnejšie zdroje ako napríklad elektrické kotle, náklady na spotrebu elektrickej energie tepelného čerpadla vzduch – voda hovoria za všetko. Po nákladoch na vykurovanie, veľkú položku v spotrebe energie tvoria náklady na ohrev teplej úžitkovej vody.

Skúsenosti dokazujú, že náklady na vykurovanie tepelným čerpadlom sú v prípade rodinného domu na hodnote okolo 450 eur ročne, čo je asi tretina oproti kondenzačnému plynovému kotlu. Môžeme však povedať, že napriek vstupným dvojnásobným nákladom za tepelné čerpadlo, sa vám táto investícia vráti v podobe úspornejšej a ekologickej prevádzky.

Návratnosť je pri takejto investícii šesť až jedenásť rokov. Ale keďže ceny energií postupne rastú, doba návratnosti má tendenciu sa skracovať.

VYPOČÍTAJTE SI, KOĽKO UŠETRÍTE S TEPELNÝM ČERPADLOM

Na čo si dávať pozor pri výbere tepelného čerpadla?

Pri kúpe tepelného čerpadla by ste sa mali pozerať na efektivitu, na tzv. COP faktor v režime vykurovania a na koeficient energetickej účinnosti EER v režime chladenia. COP udáva, koľko tepla je čerpadlo schopné vyrobiť z dodanej elektrickej energie. COP 3 znamená, že pri príkone 1 KW, čerpadlo vyprodukuje 3 KW tepelnej energie. K jednému KW elektrickej energie sa pridajú ďalšie 2 KW z prírody.

SCOP faktor je zas sezónny koeficient v režime vykurovania, čo znamená, ked’ máme SCOP 5, tak z 1000 kWh elektrickej energie získame 5000 kWh tepelnej energie. Pre porovnanie, pri tomto type vykurovania zaplatíme 5 x menej ako pri vykurovaní bežným elektrickým ohrievačom.

Pri EER nemôžeme spotrebovanú energiu do výroby chladu započítať, pretože sa táto energia použila na presunutie tepelnej energie z vnútorného prostredia do výparníka vo vonkajšej jednotke.

Tepelné čerpadlo predstavuje tok tepelnej energie, čiže sa teplo nevyrába, ale len presúva z jedného miesta na druhé za pomoci elektrickej energie. Viac o spotrebe elektriny pri vykurovaní tepelným čerpadlom sa dočítate tu.

Tepelné čerpadlo na vykurovanie domu a ohrev TÚV

Tepelné čerpadlo využijete počas celého roka. V zime ho dokážete využiť na kúrenie a cez leto na chladenie. Toto riešenie je vhodné najmä pre nízkoenergetické a pasívne domy. V tomto prípade vykurovania môžeme hovoriť o nízkoteplotnom spôsobe vykurovania, preto je vhodné hlavne ak sa rozhodujete pre podlahové vykurovanie.

Tepelné čerpadlo na vykurovanie a ohrev. Vykurovanie tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo pre nízkoenergetické a pasívne domy

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla

Použitie vzduchového tepelného čerpadla ponúka množstvo výhod. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Zdroj tepla je k dispozícii bezplatne a kedykoľvek počas dňa.
 • Možnosť rozšírenia vďaka kaskádovitému zapojeniu.
 • Vhodný pre novostavbu ako aj modernizáciu.
 • Možná je následná inštalácia.
 • Jednoduché využitie pre chladenie v letnom období.
 • Nízke prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým vykurovaním.
 • Bezúdržbové a bezpracné vykurovanie v porovnaní s kotlami na drevo alebo uhlie.
 • Možné problémy s hlučnosťou vonkajšej jednotky.
 • Znížený výkon a výstupná teplota vykurovacej vody pri nízkych vonkajších teplotách.
 • U niektorých SPLIT systémov môžu byť povinné ročné revízie chladiaceho okruhu.

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla. Ekologický zdroj tepla. Koľko usporím s tepelným čerpadlom? Tepelné čerpadlo kalkulačka

Koľko usporím s tepelným čerpadlom?

Mnoho majiteľov nových príbytkov či domov pred rekonštrukciou stojí pred dilemou, ktorý vykurovací systém je preňho najlepší a zároveň aj najvýhodnejší.

VYPOČÍTAJTE SI, KOĽKO UŠETRÍTE S TEPELNÝM ČERPADLOM

Na to, aby sme dosiahli korektné porovnania jednotlivých druhov vykurovacích systémov, si najprv musíme stanoviť základné kritéria, na základe ktorých ich porovnáme. Medzi ne patria:

 • Náklady vykurovacieho systému výška nákladov na inštaláciu vykurovacieho systému závisí od rozpočtu, koľko sme ochotní do toho investovať, pretože treba myslieť na to, že cena uvádzaná v prehľade nemusí zahŕňať všetky náklady súvisiace s príslušným vykurovacím systémom.
 • Predpoklady na inštaláciu vykurovacieho systému ďalším kritériom je bezpochyby aj dostatok miesta, keďže mnoho takýchto systémov si vyžaduje dostatočný priestor na umiestnenie. Tiež treba myslieť aj na predpoklady budovy, v ktorej sa bude zariadenie inštalovať. Okrem plynovej prípojky môže byť nevyhnutný aj sklad na palivo.
 • Vplyv jednotlivých technológií na životné prostredie v dobe, kedy sa otázka klimatických podmienok a životného prostredia rieši na každodennom poriadku, kladie sa na to dôraz aj pri vykurovacích technológiach. Ide najmä o spaliny, ktoré sa šíria do prostredia napríklad pri spaľovaní, ale aj používané suroviny. Zatiaľ čo fosílne palivá sú v zemi len v obmedzenej miere, solárna energia je napríklad takmer nevyčerpateľná.
 • Stabilita vykurovacieho systému pri inštalácii vykurovacieho zariadenia sa myslí na to, že bude fungovať 15 – 20 rokov. Preto by mala byť investícia do tohto zariadenia aj investíciou do budúcnosti.

Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.

Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 100 606 NON-STOP

Rady a tipy

Vyberte si vhodnú klimatizáciu do bytu. Aké faktory brať do úvahy?

Vyberte si vhodnú klimatizáciu do bytu. Aké faktory brať do úvahy?

Letné mesiace sú každým rokom horúcejšie. Čoraz viac domácností preto investuje do klimatizácie, ktorá zaručí príjemný chladný int ...

Čítať viac
Príprava klimatizácie na letnú sezónu: Čo by ste mali vedieť?

Príprava klimatizácie na letnú sezónu: Čo by ste mali vedieť?

Letná sezóna sa blíži a s ňou aj vysoké teploty, ktoré vedia ovplyvniť sústredenie, spánok a mnohé ďalšie oblasti nášho života. Ak ...

Čítať viac
Na aký typ strechy umiestniť solárne panely? Poradíme vám

Na aký typ strechy umiestniť solárne panely? Poradíme vám

Dotácie a veľmi dobré podmienky na tvorbu solárnej energie robia z fotovoltaiky zaujímavé riešenie, nad ktorým uvažujú mnohé domác ...

Čítať viac
Prečo je dobré zvážiť pri fotovoltaike investíciu do kvalitnej batérie?

Prečo je dobré zvážiť pri fotovoltaike investíciu do kvalitnej batérie?

Súčasťou fotovoltaiky sú rôzne doplnky a typy príslušenstva. Kým niektoré si pre správny chod zariadenia musíte zaobstarať, iné sú ...

Čítať viac