Rozhodli ste sa, že vyskúšate alternatívny zdroj energie a zaobstaráte si tepelné čerpadlo? V tom prípade by ste mali vedieť, že v roku 2024 máte nárok na dotácie, ktoré štát poskytuje v rámci svojho projektu Zelená domácnostiam. Aké sú jeho podmienky a akú výšku príspevku môžete získať?

Výška príspevku na tepelné čerpadlá

Prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam môžete na tepelné čerpadlá získať nasledovný príspevok:

 • Rodinné domy – od 380 eur do 4 370 eur.
 • Bytové domy – do 2 185 eur.

Zároveň je k dispozícii aj zvýhodnenie v hodnote 15 %. Na to majú nárok: 

 • domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia, alebo
 • domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.

 

Základné podmienky podpory

Podmienky podpory od štátu sa odlišujú v závislosti od toho, či žijete v rodinnom, alebo bytovom dome.

Podmienky pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie sú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW alebo na výrobu tepla maximálne do výkonu 1 MW. O príspevok pritom môže žiadať fyzická osoba, ktorá je:

 • vlastníkom rodinného domu,
 • bezpodielovým vlastníkom rodinného domu,
 • bezpodielovým vlastníkom a je oprávnená rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny jej podielu.

Nehnuteľnosť musí byť taktiež evidovaná v Katastri nehnuteľností SR ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo ako iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ v nej má trvalý pobyt.

Podmienky pre byty

Predmetom podpory inštalácie sú malé zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla s maximálnym výkonom do 1 MW.

O príspevok môže žiadať:

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Bytový dom musí byť taktiež evidovaný v Katastri nehnuteľností SR.

Ako požiadať o dotáciu?

Žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlá sa skladá z niekoľkých základných krokov:

 • Zoznámte sa s podmienkami – na začiatok sa informujte o tom, aké podmienky musíte splniť, aby ste mohli dotáciu získať.
 • Zistite, aký zdroj energie je pre vás najlepší – štát poskytuje dotácie nielen na tepelné čerpadlá, ale aj na fotovoltické panely, slnečné kolektory, kotly na biomasu a veterné turbíny. Premyslite si preto, ktorá z možností je pre vás najlepšia.
 • Vyberte si zariadenie a uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom – po výbere zdroja energie si vyberte vhodné zariadenie, kontaktujte zhotoviteľa a uzatvorte s ním zmluvu.
 • Nechajte si nainštalovať zariadenie – tepelné čerpadlo si pokojne nechajte nainštalovať. Nemusíte čakať na vydanie poukážky. O tú môžete požiadať dodatočne.
 • Po otvorení inovovaného informačného systému požiadajte o poukážku – systém na získanie dotácií v súčasnosti nie je otvorený. Očakáva sa, že sa tak stane v 1. štvrťroku 2024.
 • Aktivačný kód zašlite zhotoviteľovi – po podaní žiadosti o poukážku získate aktivačný kód na jej vydanie. Ten zašlite zhotoviteľovi.
 • Zhotoviteľ aktivuje vydanie poukážky – zhotoviteľ bude môcť po spustení nového systému aktivovať vydanie poukážky.
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zašle poukážku danej domácnosti.
 • Poukážku odovzdajte zhotoviteľovi – keď vám SIEA poskytne poukážku, zašlite ju zhotoviteľovi, ktorý bude mať 90 dní na to, aby mohol požiadať o jej preplatenie.
 • SIEA posúdi žiadosť o preplatenie – keď je všetko v poriadku, SIEA zhotoviteľovi preplatí poukážku.

 

Inštalácia len od odborníkov

Na získanie dotácie z programu Zelená domácnostiam musí inštaláciu zariadenia vykonať oprávnený a skúsený zhotoviteľ, ktorý zaistí, že zariadenie bude fungovať správne. V inom prípade nebudete mať nárok na príspevok.

Neviete, na koho sa obrátiť? My v TeploZima sa o všetko postaráme za vás. Spolu s kvalitným zariadením vám taktiež poskytneme odbornú montáž tepelných čerpadiel v Bratislave a okolí a profesionálny servis.