Čoraz vyššie ceny za energie nútia ľudí premýšľať, ako a na čom ušetriť. Keďže väčšina domácností spotrebúva najväčšie množstvo energie na kúrenie, ide o oblasť ktorú chce nejeden majiteľ domu či bytu zefektívniť. Jednou z možností sú tepelné čerpadlá, ktoré dokážu výrazne znížiť celkové náklady. Ako toto zariadenie vlastne funguje a akým spôsobom šetrí energiu?

Tepelné čerpadlo inventor v domácnosti

Tepelné čerpadlo Inventor

Čo sú tepelné čerpadlá?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z prostredia s nižšou teplotou. Tú následne prevedie na vyššiu teplotnú hladinu, ktorá je ideálna na ohrev vody alebo na vykurovanie.

Tepelné čerpadlá sa skladajú z niekoľkých základných komponentov, ktorými sú:

 • kompresor,
 • kondenzátor,
 • expanzný ventil,
 • výparník.

Všetky tieto komponenty sú navzájom prepojené a pri vykurovaní a ohreve spolupracujú.

 

Nastavenie tepelného čerpadla na stene. Elektronické ovládanie tepelného čerpadla

Elektronické ovládanie tepelného čerpadla

Ako fungujú tepelné čerpadlá?

Tepelné čerpadlá sú charakteristické tým, že na vykurovanie a ohrev vody využívajú netradičné zdroje energie, ako je napríklad voda, vzduch alebo odpadové teplo. Prečerpaním takejto inak nevyužitej energie cez čerpadlo dochádza k zmene teploty, ktorá je vhodná na použitie vo vykurovacom systéme.

To, ako tepelné čerpadlo funguje, sa odlišuje v závislosti od toho, aký typ si zvolíte. Na trhu sa nachádzajú tri základné typy čerpadiel, ktorými sú:

 • čerpadlo vzduch/voda,
 • čerpadlo voda/voda,
 • čerpadlo zem/voda.

V ponuke TeploZima nájdete čerpadlá vzduch/voda, ktoré sa radia medzi tie najobľúbenejšie. Preto sa pozrieme práve na ich fungovanie.

 1. Potenciálne teplo sa do čerpadla privádza prostredníctvom výparníka. V tom sa vyparujú pary chladiva, ktoré sa stávajú nositeľom teplej energie.
 2. Teplá energia sa pomocou pár prenáša do kompresora, ktorý ich stláča a vytláča do kondenzátora.
 3. Energia, ktorú priviedli do kondenzátora pary chladiva, sa prenáša do cirkulujúceho vykurovacieho média. Médium sa vďaka prenesenému teplu ohrieva.
 4. V kondenzátore následne dochádza k zmene skupenstva chladiva z plynného na kvapalné. Takto skondenzované chladivo ďalej pokračuje do výparníka, kde sa znova ohrieva a mení sa z kvapaliny na plyn (cyklus sa opakuje).

Prečo si zvoliť tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je výbornou voľbou hneď z viacerých dôvodov:

 • nízke prevádzkové náklady,
 • ekologickosť,
 • spoľahlivá prevádzka,
 • bezpečnosť,
 • efektívne šetrenie na energiách.

Začnite vykurovať tepelným čerpadlom aj Vy

Tepelné čerpadlo má množstvo výhod, ktoré si môžete užívať aj Vy. Stačí len, aby ste si zvolili profesionálnu firmu, ktorá Vám poskytne nielen kvalitný výrobok, ale aj odborné služby. Jednou z možností je spoločnosť TeploZima, ktorá zákazníkom ponúka profesionálnu montáž tepelných čerpadiel v Bratislave a okolí.