Rozhodli ste sa, že si zaobstaráte solárne panely a budete si vyrábať svoju vlastnú energiu? V tom prípade očakávajte, že sa stretnete s dvoma takmer rovnakými slovami, ktoré označujú to isté zariadenie – fotovoltaika a fotovoltika. Ktorá z možností je správna?

Fotovoltaika je populárnejšia

To, že sa slovo fotovoltaika v súčasnosti používa oveľa častejšie ako fotovoltika, potvrdzuje aj vyhľadávanie v Google. Kým po zadaní prvej možnosti, čiže fotovoltaiky, sa objaví viac ako 8 miliónov výsledkov, v spojitosti s druhou alternatívou, čiže fotovoltikou, je to len niečo cez 520-tisíc výsledkov.

Popularita fotovoltaiky však ešte neznamená, že ide o spisovný variant. Práve naopak. Podľa akademického Slovníka cudzích slov a Veľkého slovníka cudzích slov je správne slovo fotovoltika.

Všetko ovplyvňuje spôsob tvorby slov

Dôvod, prečo je slovo fotovoltika spisovné, vyplýva z pravidiel slovenského jazyka. Základ pre tento pojem totižto tvorí názov fyzikálnej jednotky volt. K nemu sa následne pripojí prípona -ika a predpona foto. Výsledkom je tak slovo fotovoltika.

To isté platí aj pre prívlastok, čiže fotovoltický. V tomto prípade sa však k slovu pridáva prípona -ický.

Nesprávne označenie kvôli angličtine

Otázkou však zostáva, prečo je slovo fotovoltaika tak obľúbené, aj keď je nespisovné? Na celú situáciu má veľký vplyv anglické prídavné meno photovoltaic. To sa dlhé roky používalo bez toho, aby malo nejaký ekvivalent v slovenčine. Prípadne sa prekladalo len ako fotoelektrický, napríklad fotoelektrický jav (photovoltaic effect).

Slovná zásoba sa ale pravidelne rozširuje a s neustále sa zvyšujúcou popularitou solárnej energie sa zaviedla slovenská verzia anglického pojmu, ktorou bola fotovoltika. Bohužiaľ, mnohí ľudia si ju neosvojili. Oveľa radšej používajú nespisovnú verziu, ktorá má k anglickému pojmu oveľa bližšie.

Dokonca, celú situáciu s fotovoltikou komplikujú aj rôzne oficiálne dokumenty. V tých sa mnohokrát nachádza nespisovný ekvivalent, čiže fotovoltaika. Skvelým príkladom je zákon 79/2015 Z. z., ktorého súčasťou bola veta: “Osvetľovacie telesá a fotovoltaické panely sa nepovažujú za súčasť veľkých pevných inštalácií.”

Iné jazyky využívajú fotovoltaiku

Niektorých ľudí môžu okrem oficiálnych dokumentov mýliť aj iné jazyky. Angličtinu sme už spomenuli, no tá nie je jediná. Slovo fotovoltaika sa používa aj v nemčine či dokonca češtine, s ktorou prichádzame do kontaktu veľmi často. Pri rozprávaní o solárnej energii či paneloch máme preto tendenciu uprednostniť alternatívu fotovoltaika, nie fotovoltika.

Ktorú z možností teda používať?

To, že je slovo fotovoltaika nespisovné ešte neznamená, že ho nemôžete používať. Potvrdzuje to aj jeho veľká popularita. Vďaka nej je dokonca lepšie, keď ho pri hľadaní panelov zadáte do Google namiesto spisovného ekvivalentu fotovoltika. Vyhľadávač vám totižto zobrazí oveľa viac výsledkov.

Pri výbere panelov sú dôležitejšie iné detaily

To, ktoré zo slov je spisovné, je v rámci výberu a nákupu panelov na poslednom mieste. Oveľa dôležitejšie je sledovať iné detaily, ako napríklad typ panelov, kvalita spracovania či spôsob zapojenia.

Okrem toho nezabúdajte ani na ďalšie zariadenia, ktoré sú súčasťou systému. K nim sa radí nosná konštrukcia, menič či elektromer. Kľúčová je aj solárna batéria. Do nej si môžete uložiť prebytočnú energiu a následne ju využiť počas večerov alebo sychravých dní.

A v neposlednom rade myslite aj na samotnú spoločnosť, ktorá vám solárne panely predá a namontuje. Mala by mať dostatok skúseností, aby elektráreň pracovala správne a mohli ste sa na ňu spoľahnúť aj počas studených zím.