Tepelné čerpadlá sú prístroje, ktoré využívajú energiu, ktoré poskytuje okolité prostredie a to v neobmedzenom množstve a zadarmo.

Najnovšie typy tepelných čerpadiel dokážu odoberať až tri štvrtiny požadujúcej energie z okolitého prostredia. Všetka potrebná energia sa využíva len na pohon čerpadla a kompresoru.

Len malá časť z nej sa mení na teplo, ktoré sa využije na vykurovanie miestnosti.

Ide o najekologickejší spôsob vykurovania pretože elektrická energia sa nepoužíva na výrobu tepla, ale len na jeho presun z nižšej tepelnej hladiny do vyššej.

Momentálne rozlišujeme päť základných typov tepelných čerpadiel:

  • vzduch – vzduch
  • zem – voda
  • voda – voda
  • vzduch – voda a soľanka

Tepelné čerpadlá sú čím ďalej tým viac využívané aj na Slovensku. Ich najväčšou výhodou je úspora financií za kúrenie oproti plynovým kotlom. Nemusíte totiž viac platiť napríklad za prípojku plynu na pozemok či iné rozvody v dome a takisto už nie je potrebná inštalácia komína či plynovej skrinky.

Pri správnom využití tepelného čerpadla sa dokáže miera úspor vyšplhať až na 50 percent. Väčšina tepelných čerpadiel je nízko teplotných, preto je vhodné pre podlahové vykurovanie.

Tepelné čerpadlo a inštalácia vonkajšej jednotky. Tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, zem – voda, voda – voda

Inštalácia vonkajšej jednotky

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Ide o najobvyklejší typ tepelného čerpadla.

Tento typ tepelných čerpadiel sa rozšíril až v posledných rokoch vďaka rozvoju technológie kompresorov. Problém nastával pri poklese teploty v zime, čo sa však kompresormi vyriešilo. Vykurovací faktor (COP) pri type vzduch – voda môže dosiahnuť hodnotu až 3,4.

Ide o nenáročnú voľbu z pohľadu stavebných prác. Inštalácia je veľmi jednoduchá a zvládnuteľná pri každom príbytku.

Väčšiu závislosť na teplote vonkajšieho vzduchu vyriešite napríklad elektrickým kotlom, či inej bivalentnej prevádzky s tepelným zdrojom.

Pripraviť sa však musíte na zvýšenú hlučnosť vonkajšieho zariadenia čerpadla. Ak sa jedná o inštaláciu v nízkoenergetických stavbách, v čerpadlách sa dá využívať aj teplo odpadového vzduchu v rekuperačnom systéme.

Tento typ tepelného čerpadla je z pohľadu investičných nákladov najvýhodnejšie riešenie, lebo si nevyžaduje okrem inštalovania samotného zariadenia iné úpravy na pozemku.

Tepelné čerpadlo Inventor vzduch – voda. Najlepsie tepelné čerpadlo. Typy a druhy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Jedná sa v podstate o dnešné klimatizačné jednotky.

Ak sa bavíme o vzduchu, ide o zdroj tepla, ktorý je k dispozícií v neobmedzenom množstve ak keď pri premenlivej teplote.

Ide o ekonomicky najvýhodnejšiu investíciu medzi typmi tepelných čerpadiel. Práve tu môžete očakávať najkratšiu návratnosť.

Systém vzduch – vzduch pracuje so zdrojom nízko potencionálneho tepla, ktorého je v našom okolí neobmedzené množstvo a môžeme jeho prietok akokoľvek regulovať.

Tento typ čerpadla podobne, ako vzduch – voda si nevyžaduje žiadne práce na vašom pozemku.

Zriaďovacie náklady sú v určitých prípadoch až o dve tretiny nižšie, ako napríklad pri čerpadlách voda – voda a zem – voda.

Nemusíte viac investovať do studne a netreba sa obávať teda zníženia výdatnosti zdroja vody. Zabudnite aj na nepríjemné zemné práce pri zakopávaní zemných kolektorov.

Celá údržba systému je veľmi jednoduchá, stačí len myslieť na pravidelné čistenie vzduchového výmenníka základnými nástrojmi.

Nevýhodou je vykurovanie za pomoci prúdiacého vzduchu, ktoré môže zlým návrhom systému obmedziť komfort sálavého vykurovania. Samotné prúdenie môže byť takto hlučné.

Tomu sa dá predísť presnými výpočtami a návrhom systému s čo najlepším prísunom teplého vzduchu pri nízkej rýchlosti prúdenia.

Tepelné čerpadlo Gree Versati. Tepelné čerpadlá vzduch – vzduch. Tepelné čerpadlo - vnútorná a vonkajšia jednotka

Tepelné čerpadlo zem – voda

Získať teplo zo zeme sa dá dvoma rôznymi spôsobmi: pomocou zemného vrtu alebo zemného kolektora.

Pri prvom variante je nutný jeden alebo viac vrtov dosahujúcich hĺbku desať až dvadsať metrov (na 1KW výkonu čerpadla je to dvanásť až osemnásť metrov). Pri zemnom kolektore musíte disponovať pozemkom s rozmerom asi 200 metrov štvorcových. (na 1 KW výkonu čerpadla je nutných desať až tridsať metrov štvorcových). V nezamrznutej hĺbke (1,5 až 2 metre) sa rozmiestni sieť plastových trubiek.

Pri tomto systéme sa dá dosiahnuť pomerne vysoká hodnota vykurovacieho faktora, ktorá sa pohybuje medzi 4,0 až 5,5.

Výhodoumalé teplotné výkyvy pod povrchom zeme. Pre vrty potrebné pre tepelné čerpadlá je však potrebné stavebné povolenie a celý proces inštalácie je finančne náročnejší.

Ťažšie sa riešia aj poruchy vo vedení pod domom a môže nastať problém aj v projektovaní, kedy môže byť rozmer potrubia poddimenzovaný a nebude presne vyhovovať potrebám domu. Najvyššiu efektivitu dosiahneme pri teplote do -5 stupňov Celzia, no pri kvalitnom výbere pracujú až do -25 stupňov Celzia.