V dnešnej dome máme k dispozícii veľké množstvo technológií, ako vykurovať rodinný dom. Je len na vás, ktorý spôsob kúrenia si zvolíte. Pri novostavbách a energeticky pasívnych domoch je výhodné na vykurovanie použiť tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo funguje na podobnom princípe ako chladnička, ale len v opačnom prevedení. Tepelné čerpadlá dokážu odobrať teplo z okolitého prostredia a prevádzajú ho na vyššiu teplotnú hladinu, pričom ho ďalej prenášajú na vykurovanie či ohrievanie teplej úžitkovej vody či vody v bazéne.

Praktické skúsenosti s jeho využívaním ukázali, že týmto spôsobom vykurovania je možné ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie oproti kúreniu plynom. Najvhodnejším riešením na vykurovanie je z pohľadu investičných nákladov, ale aj mesačnej spotrebe tepelné čerpadlo na princípe vzduch – voda.

Kedy sa oplatí zaobstarať si tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva obnoviteľnú energiu ktorá sa získava zo, vzduchu, podzemnej vody alebo zeme. Takto znižuje emisie CO2, spotrebu fosílnych palív a je oveľa ekonomicky výhodnejšie ako konvenčné tepelné zdroje. Najrozšírenejším typom je typ vzduch – voda využíva ako zdroj tepelnej energie vonkajší vzduch. Využijete ho počas celého roka, keďže ho okrem kúrenia v zime dokážete využiť aj cez leto na chladenie. Toto riešenie je vhodné najme pre nízkoenergetické a pasívne domy. V tomto prípade vykurovania môžeme hovoriť o nízko teplotnom spôsobe vykurovania preto je vhodné hlavne v prípade ak sa rozhodujete pre podlahové vykurovanie.

Kedy sa oplatí tepelné čerpadlo vzduch voda. Tepelné čerpadlo na ohrev vody spotreba elektriny. Cena tepelného čerpadla

Mesačné náklady na prevádzku tepelného čerpadla

Na našom trhu sa cena tepelných čerpadiel pri type vzduch – voda pohybuje v cenovej relácií okolo 6 000 eur. Aj keď sú elektrické kotle takmer o polovicu lacnejšie, náklady na spotrebu elektrickej energie tepelného čerpadla vzduch – voda hovoria za všetko. Po nákladoch na vykurovanie veľkú položku v spotrebe energie tvoria náklady na ohrev teplej úžitkovej vody.

Skúsenosti dokazujú, že náklady na vykurovanie tepelným čerpadlom sú v prípade rodinného domu na hodnote okolo 1000 eur ročne, čo je asi tretina oproti kondenzačnému plynovému kotlu. Môžeme skonštatovať, že napriek dvojnásobných vstupných nákladoch za tepelné čerpadlo, sa nám táto investícia vráti v podobe úspornejšej prevádzky.

Návratnosť je pri takejto investícii šesť až jedenásť rokov. Keďže ceny energií postupne rastú, doba návratnosti má tendenciu sa skracovať.

Pri kúpe tepelného čerpadla by sme sa mali pozerať na efektivitu na tzv. COP faktor a na koeficient energetickej účinnosti EER v režime chladenia. COP udáva koľko tepla je čerpadlo schopné vyrobiť z dodanej elektrickej energie. COP 3 znamená, že pri príkone 1 KW, čerpadlo vyprodukuje 3 KW tepelnej energie. K jednému KW elektrickej energie sa pridajú ďalšie 2 KW z prírody.

Pri EER nemôžeme spotrebovanú energiu do výroby chladu započítať, pretože sa táto energia použila na presunutie tepelnej energie z vnútorného prostredia do výparníka vo vonkajšej jednotke.

Tepelné čerpadlo vzduch voda v dome. Spotreba energie - elektriny tepelného čerpadla: cena. Tepelné čerpadlo náklady.

Praktické skúsenosti hovoria v prospech tepelných čerpadiel

Veľkú popularitu získavajú pri novostavbách, no výhodné je ich použitie aj pri starších rekonštruovaných objektoch, keďže ich inštalácia nie je vôbec zložitá a predstavuje len minimálny zásah do stavby. Ich prevádzka nezaťažuje životné prostredie ako konvenčné zdroje vykurovania na tuhé palivo. Druhou výhodou je prakticky bezobslužná prevádzka. Navyše tepelné čerpadlo vzduch – voda dokážete využiť aj v lete na chladenie a tým vytvorenie príjemnej teploty v dome počas horúcich letných dní.