1. Plynový vykurovací systém

Medzi najrozšírenejšie spôsoby vykurovania patrí vykurovanie zemným plynom. Vďaka spaľovaciemu efektu, pri ktorom sa spätne získava teplo zo spalín, využíva až 98 % energie zo spaľovaných palív. Okrem toho plynové vykurovacie zariadenie vďaka svojej kompaktnej konštrukcii nájde svoje miesto takmer kdekoľvek. Vykurovací systém s kondenzačným kotlom na plyn pre rodinný dom si viete zabezpečiť už od 2 000€. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie tento druh vykurovacieho systému spotrebúva fosílny zemný plyn. Bioplyn z obnoviteľných energií však poskytuje ekologickú alternatívu. Vďaka efektívnej a priestorovo úspornej technike, ako aj možnosti využívať aj regeneratívne palivá, bude vykurovanie plynom ešte dlho patriť k najviac používaným vykurovacím systémom.

Vykurovanie plynom: náklady. Výhody a nevýhody vykurovania domu zemným plynom. Vykurovanie plynom v rodinnom dome.

2. Vykurovanie drevom

Za najstaršie palivo, s ktorým ľudstvo pracuje od nepamäti, môžeme jednoznačne považovať drevo. Vďaka efektívnej technike s vysokým stupňom účinnosti fungujú tieto vykurovacie systémy dokonca plnoautomaticky. Keďže sa používajú zlisované drevené piliny – pelety, moderné vykurovacie systémy na drevo nevyžadujú ani ručné plnenie. Ceny sa líšia v závislostí od toho, akú techniku si zvolíte, či budete používať spomínané peletky alebo kusové drevo. Také zariadenie vás vyjde od 3 000€. V prípade peliet je tá cena vyššia a pohybuje sa okolo 10 000€.

Nevýhodou pri tomto type môžu byť náklady a dostatok času na manuálne vkladanie kusového dreva do kotla, alebo dostatočné miesto na skladovanie peliet. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú na tom vykurovacie systémy na drevo veľmi dobre, keďže majú ekvivalent CO2 200 až 400 kilogramov na kilowatthodinu a ku skleníkovému efektu prispievajú len mierne. Okrem toho pracujú s obnoviteľnými surovinami, čo im pridáva tiež na atraktivite.

Vykurovanie drevom. Výhody a nevýhody vykurovania drevom v dome. Vykurovanie domu porovnanie. Druh vykurovania: drevom

3. Vykurovanie elektrickou energiou

Elektrický vykurovací systém vyrába energiu na vykurovanie pomocou malých zásobníkov alebo prietokových ohrievačov vždy na tom mieste, na ktorom je teplo potrebné. Investícia do elektrické vykurovacieho systému v rodinnom dome sa pohybuje približne od 2 500€. Ceny vykurovania elektrinou však závisia od druhu elektrického vykurovacieho systému, regiónu, výrobcu a poskytovateľa služieb a predstavujú tak len hrubý odhad nákladov.

Vykurovanie elektrinou. Výhody a nevýhody vykurovania elektrikou v rodinnom dome, náklady. Spotreba elektrického kotla

4. Vykurovanie tepelným čerpadlom

Už vyššie sme spomenuli, že medzi najfrekventovanejší typ tepelného čerpadla patrí vzduch – voda. Ten funguje tak, že odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo zásobníku teplej vody. Tepelné čerpadlá vzduch – voda sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré nemajú k dispozícii pozemok pre tepelné čerpadlo s plošným kolektorom. Tepelné čerpadlo využíva regeneratívne energie zo zeme podľa typu, a to bud‘ z vody, alebo vzduchu na vykurovanie a prípravu teplej vody v moderných budovách a domoch. V protiklade s ostatnými systémami uvedenými v porovnaní vykurovacích systémov funguje tepelné čerpadlo nie spaľovaním, ale s komplikovaným technickým procesom. Ceny tohto vykurovacieho zariadenia sa pohybujú od 6 000€, avšak v rámci celoslovenského projektu Zelená domácnostiam môžete ušetriť až 3 400€. Viac o dotáciach sa dočítate tu.

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú na tom tepelné čerpadlá primárne dobre, čo ukazuje aj porovnanie tepelného čerpadla verzus vykurovanie elektrinou alebo aj porovnanie plynového vykurovania verzus tepelné čerpadlo. Veľkú časť energie na vykurovanie a prípravu teplej vody odoberajú tieto systémy z obnoviteľných zdrojov. Ak berieme do úvahy stále narastajúce požiadavky na energeticky úsporné budovy, ktoré sú napr. zakotvené vo vyhláške o šetrení energiou, budú tepelné čerpadlá v budúcnosti zohrávať čoraz väčšiu úlohu.

Okrem vyššie vymenovaných existujú aj  zdroje, do ktorých môžeme zaradiť palivové články, hybridné vykurovanie, solárnu techniku, blokovú kogeneračnú jednotku a vykurovanie olejom.  

Tak čo, dali sme vám dosť dôvodov na to, prečo si vybrať práve tepelné čerpadlo?

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok sme tu pre vás na telefónnom čísle 0905 200 236.