Dotácie a veľmi dobré podmienky na tvorbu solárnej energie robia z fotovoltaiky zaujímavé riešenie, nad ktorým uvažujú mnohé domácnosti. Ešte predtým, ako však začnete vyberať solárne panely, batérie a ďalšie komponenty, nezabudnite skontrolovať svoju strechu. Tá totižto musí spĺňať niekoľko základných podmienok. V inom prípade na ňu fotovoltaiku nebudete môcť inštalovať.

Fotovoltaika na streche domu.

Na aký typ strechy sa dá fotovoltaika montovať?

V jednoduchosti povedané, fotovoltaiku môžete inštalovať na takmer každú jednu strechu nehľadiac na to, či je šikmá, alebo rovná. Široké možnosti máte následne aj v rámci samotnej strešnej krytiny. Panely si poradia s betónovou škridlou, pálenou škridlou, drevenými šindľami, plechovou krytinou aj kompozitnými strešnými krytinami.

Dôležitejší ako typ strechy je priestor, kam fotovoltaiku umiestnite. Ten by nemal byť zo žiadnej strany zatienený, aby neovplyvňoval výkon panelov. Uistite sa preto, že strechu nezakrýva koruna stromu alebo iná budova.

 

Čo všetko musí strecha spĺňať?

Ak chcete na strechu inštalovať fotovoltaiku, musí spĺňať dve základné podmienky. Tými sú:

Zdravý krov

Solárne panely sú ťažkým zariadením, ktoré strechu výrazne ovplyvní. Ak by teda nemala zdravý krov, mohlo by sa stať, že sa po čase niektorá z jej častí prepadne alebo zrúti.

Namiesto toho, aby ste zbytočne riskovali, strechu skontrolujte. Zistite, či je s ňou všetko v poriadku. Ak nie, najprv ju zrekonštruujte a až potom sa pustite do inštalácie panelov.

S opravou strechy by ste nemali čakať ani vtedy, keď je jej krov v poriadku, no má už svoj vek. Pamätajte na to, že panely sú investíciou na 25 až 30 rokov. Ich odstránenie z dôvodu rekonštrukcie a následná inštalácia sú finančne nákladné. Nehovoriac o tom, že sa počas tohto procesu môžu zničiť.

Dostatočne veľký priestor

Solárne panely sú veľké a masívne. Pred ich inštaláciou sa preto uistite, že je na streche dostatočne veľa voľného priestoru, kde nie sú strešné okná, komíny alebo vikiere.

A akú veľkú plochu budete potrebovať? Pre lepšiu predstavu, dva panely môžu pokryť 4 až 6 metrov štvorcových. Na základe tohto údaja si viete ľahko vypočítať približné rozmery celého systému.

Na ktorú časť strechy panely inštalovať?

Najlepšie výsledky vám fotovoltaika poskytne vtedy, keď ju nainštalujete na južnú alebo juhozápadnú stranu. Pamätajte ale, že toto pravidlo nemusí platiť vždy. Orientáciu panelov preto nechajte na odborníkov. Tí majú so systémom veľa skúseností a vedia, ako ho prispôsobiť tak, aby vám vytvoril veľa energie v každom ročnom období.

V prípade rovnej strechy orientáciu na svetové strany riešiť nemusíte. Nesmiete však zabúdať na dostatočný odstup medzi radami panelov.

V akom uhle by sa mali panely inštalovať?

Uhol, resp. sklon fotovoltaických panelov sa odlišuje v závislosti od strechy, na ktorú ich montujete. Pri šikmej streche by ste mali priznať jej prirodzený sklon, ktorý dosahuje 30 až 40 stupňov

V spojitosti s rovnou strechou sledujte pri výbere sklonu to, či si pri ňom panely navzájom netienia.

 

Môže sa fotovoltaika inštalovať aj dodatočne?

Fotovoltaiku si môžete nechať nainštalovať nielen pri stavbe domu, ale aj neskôr, keď už nehnuteľnosť stojí. Dodatočná inštalácia je síce komplikovanejšia, no nie je nemožná. Ak však chcete, aby bola úspešná, musíte sa obrátiť na odborníkov. Tí vám navrhnú to najlepšie riešenie, ktoré bez problémov prepoja s ďalšími zariadeniami, ako je napríklad menič alebo solárna batéria.