Množstvo ľudí si myslí, že klimatizácia slúži len na chladenie. Moderné klimatizačné jednotky majú ale aj iné užitočné funkcie. Okrem čistenia a zvlhčovania vzduchu dokážu aj kúriť. Jedno zariadenie dokážete využiť cez leto aj v prechodnom období na jeseň aj skoro na jar.

Ako je možné že klimatizácia dokáže kúriť?

Najprv si musíme vysvetliť ako funguje klimatizácia. Vzduch odsávaný z miestnosti sa za pomoci ventilátora ochladzuje vo výparníku. Teplo zo vzduchu odoberá pracovná látka, tá mení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné. Tento proces prebieha vo vnútornej jednotke. Z nej cez potrubie putuje ohriata pracovná látka do kompresora vo vonkajšej jednotke. Tu sa pod tlakom znovu z plynnej látky stáva kvapalina. Kompresor zároveň zabezpečuje transport pracovnej látky – chladiva. V súčasnosti sa používa vysoko účinné chladivo R32, ktoré prispieva k vysokej energetickej účinnosti moderných klimatizácii nielen pri chladení ale aj kúrení. Klimatizácia ktorá vie kúriť len funguje v opačnom režime. V podstate sa jedná o tepelné čerpadlo.

Kúrenie klimatizáciou nie je finančne náročné

Pri predstave kúrenia klimatizáciou mnoho ľudí napadne, že to musí byť veľmi drahé. Opak je ale pravdou. Pri tomto spôsobe kúrenia sa nevyužíva energia na výrobu samotného tepla ako pri konvenčných tepelných spotrebičoch. Na výrobu 1 KW tepelnej energie je potrebné spotrebovať 1 KW elektrickej energie, t.j. jedná sa o priamy elektrický ohrev. ale len na presun energie samotnej. Efektívnosť výkonu tepelných čerpadiel sa udáva v tzv. COP. Čím je dané číslo vyššie tak je dané zariadenie účinnejšie. Napríklad ak má klimatizácia COP 3,8 to znamená, že pri spotrebe 1 KW elektrickej energie sa získa až 3,8 KW tepelnej energie. Pri faktore energetickej účinnosti je potrebné sa pozrieť aj na to, pri akých vonkajších teplotách je daná účinnosť dosiahnutá.

Dnešné klimatizácie sú invertory

V minulosti klimatizačné jednotky pracovali na rovnaký výkon, dnešné moderné invertorové klimatizácie dokážu riadiť svoj výkon. Po zapnutí ide zariadenie na plný výkon, ale po dosiahnutí požadovanej teploty sa výkon zníži a udržuje sa už len prednastavená teplota pri minimálnej spotrebe.